ДЕЙНОСТИ

ПРОБИВНО-ВЗРИВНИ РАБОТИ И ДЕЙНОСТИ

Фирма „ХИДРЕКС“ използва всички познати в световната практика технологии на огневото, електрическото и неелектрическото вълново взривяване. Фирмата практикува и без взривни разрушителни методи.

ТРАНСПОРТ НА ВЗРИВООПАСНИ МАТЕРИАЛИ

Направлението е сертифицирано съгласно изискванията на Европейската спогодба за транспорт на опасни товари по пътищата – ADR.

ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Направление “Хидротехнически съоръжения”, отговарящо за проектирането и изпълнението на язовири, водоснабдителни системи, водно електрически централи, изравнители и укрепване на свлачищни терени.

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ

Успоредно с проектите за ПВР на изпълняваните обекти, фирмата е проектирала или участвала в проектирането на десетки обекти.

УКРЕПИТЕЛНИ РАБОТИ

Укрепване на изкопи, скатове, стени, тунели и други. Анкериране и торкретиране. Изливни и набивни пилоти с двойно-т профил.