Транспорт на взривоопасни материали

От 1999 г. във фирмата е създадено и специализирано направление “Транспорт на взривоопасни материали“ – сертифицирано съгласно изискванията на Европейската спогодба за транспорт на опасни товари по пътищата – ADR.

РАЗГЛЕДАЙТЕ ИЗПЪЛНЕНИТЕ НИ ОБЕКТИ