УКРЕПИТЕЛНИ РАБОТИ

Укрепване на изкопи, скатове, стени, тунели и други. Анкериране и торкретиране. Изливни и набивни пилоти с двойно-т профил.

РАЗГЛЕДАЙТЕ ИЗПЪЛНЕНИТЕ НИ ОБЕКТИ