Хидротехнически съоръжения

Направление „Хидротехнически съоръжения“ отговаря за проектирането и изпълнението на язовири, водоснабдителни системи, водно електрически централи, изравнители и укрепване на свлачищни терени.

РАЗГЛЕДАЙТЕ ИЗПЪЛНЕНИТЕ НИ ОБЕКТИ