ЗА НАС

Фирма “ХИДРЕКС” ООД е създадена през 1989 година, съгласно разпоредбите на законодателството на Р. България. Сферата на дейност на фирмата е:

Проектиране и изпълнение на специализирани взривни работи;

Проектиране и изпълнение на кариери за камък, глинени кариери и баластриери;

Специализирана транспортна дейност на взривоопасни вещества на територията на Р. България и доставка на взривни материали;

Проектиране и строителство на язовири, водоснабдителни обекти, водноелектрически централи и хидротехнически съоръжения;

Укрепване на свлачища и геозащита;

Упражняване на авторски надзор;

Укрепване на изкопи, скатове, стени, тунели и други;

Анкериране и укрепване на свлачища;

Натоварване и извозване на разрушена маса.

Организиране и провеждане на курсове за правоспособност на основния персонал за работа с взривни материали