ТЕХНОЛОГИИ

Фирма “ХИДРЕКС“ OOД използва всички познати в световната практика технологии на огневото, електрическото и неелектрическото вълново взривяване. Избора на типа технология се определя от конкретните условия (конструкция на съоръжението, охраняеми обекти, геоложки условия и др.).

Фирмата практикува и без взривни разрушителни методи.

За укрепване на свлачища фирмата е изпълнявала укрепвания с пилоти и с напрегнати стоманобетонови анкери.