ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ

През своята двадесет и пет годишна история фирма “ХИДРЕКС“ ООД е изпълнила множество обекти на територията на Р. България.

Описание на обекта Възложител Год.
1 Взривяване налепи по стените на пещи в ОЦК гр. Пловдив ОЦК гр. Пловдив 1989
2 Взривни работи при изграждане ПСОВ на Станция на Министерски съвет,гр. Банско Министерски съвет 1990
3 Разрушаване и разчистване на сгради и съоръжения на гаров площад Столична Община 1990
4 Строителство на изравнител “Биовет – Пещера” 1993
5 Разчистване строителен корпус на завод Биохим КМП Пещера 1993
6 Взривяване вътрешни вентилационни отвори в сградата на „Водпроект“ София „Водно Стопанство“ЕАД 1994
7 ПВР за водоснабдяване селищна система с. Манастирца,с.Горица,с.Бракница,с.Помощица,с.Паламарца,Община Попово Община Попово 1995
8 ПВР за пробив за път и напоителен канал,с.Чавдар МДК Пирдоп 1996
9 Взривяване аварийни отвори в метантанковете на СПСОВ – Кубратово “Софинвест”ЕООД 1997
10 Проектиране и взривни работи при разработване на кариера за добив на скална маса за язовир “Нейковци “ „Хидрострой”АД
В.Търново
1998
11 Проектиране и взривни работи при разработване на кариера за добив на скална маса за корекцията на р. Арда „Хидро строителство”ООД 1998
12 ПВР на скален изкоп за строителство на жилищна сграда в центъра на гр. Пловдив ЕТ “Стефан Акрабов” 1998
13 ПВР за скални изкопи на изравнители за водоснабдяване Трявна „Хидрострой”АД В. Търново 1998
14 Взривяване на основи за мост над метро „Инжстрой” ЕАД 1998
15 Разрушаване на 7 броя сгради на площадката на „Данон Сердика“АД „Данон Сердика“АД 1998
16 Проектиране и взривни работи при разработване на кариера за добив на скална маса за корекцията на р.Луда „Хидростроителство”ООД 1999
17 Взривяване отвор в шлицова стена на 7-ма Метростанция – София „Инжстрой” ЕАД 1999
18 Разрушаване на стомано бетонови водещи бордюри и шлицови стени над метрото между ул. Хисаря и бул. Константин Величков „Инжстрой” ЕАД 1999
19 Разрушаване част от разпределителна уредба на“Данон Сердика“АД „Данон Сердика“АД 1999
20 Преоткосиране шкарпите на главен път в град Балчик Община Балчик 1999
21 Взривяване налепи по стените на пещи в „Юнион Миниер Пирдоп Мед“АД,гр.Пирдоп „Юнион Миниер Пирдоп Мед“АД 1999
22 Укрепване срутище Правителствена Болница,гр.София „Христо Динков“ ЕТ 1999 2000
23 Разрушаване на мост бул. Цар Борис III и Д. Несторов – СГО “Нитротен” ЕООД 2000
24 Взривяване шлицови стени за метростанция № 6 “Инжстрой” ЕАД 2000
25 Разрушаване сграда при разчистване на терена за строителство на Хипермаркет “Рамстор – България” ЕТ “Омнипирекс” 2000
26 ПВР за линеен изкоп при прокарване на трасе за водоснабдяване на с.Белчин, гр.Самоков “Дядо Божко” ЕТ 2000
27 Изготвяне на проект за кариера “Пловдивци” „Водоканал инженеринг“АД 2000
28 Изготвяне на проект за технологични взривни работи в металургично производство на „Юнион Миниер Пирдоп Мед‘АД „Юнион Миниер Пирдоп Мед“АД 2000
29 Разрушаване козирка на бензиностанция гр.В.Търново “Лукойл – България” ЕООД 2000
30 Разрушаване мост на бул. “Ген.Скобелев” гр.София “БКС-Център” ЕАД 2001
31 Разрушаване мост над ЖП – Околовръстен път,гр.София “Мостстрой” АД 2001
32 ПВР на ВЕЦ “Огоста” – Монтажен тунел “Адвал” АД 2001
33 Корекция на р.Крумовица “Балканстрой” 2001
34 ПВР на Язовир “Яденица” Напорен Тунел и Прозорец “Адвал” АД 2001 2004
35 Завод “Темелково” Разрушаване Фундаменти “Темелково” АД 2002 2003
36 Кино “Арена” Разрушаване сгради “Балканстрой” 2002
37 ПСОВ „Кубратово” Разрушаване съществуващи съоръжения „БКС Център“ЕАД 2003
38 ПВР на МВЕЦ “Лопян” Изкопи за съоръженията “Валидекс” ЕООД 2003
39 “Кремиковци” АД Разрушаване цех коксово производство “Видекс” АД 2003
40 ТЕЦ София Разрушаване стар химичен цех “Топлофикация София” 2003
41 “Софарма” АД Разрушаване цех Антипиретици “Софстрой” АД 2004
42 ПВР на МВЕЦ “Сироко” Изкопи за съоръженията “Три – МСВ” ЕООД 2005
43 Разрушаване и изкопи за хотел гр. Велинград „ЛТТ-91“ООД 2005
44 Обрушване Свлачище на Пътя София Самоков км.75+900 “Пътстрой-92”АД 2005
45 Без взривно разрушаване 7 броя жилищни сгради кв. Лозенец „БУЛАРКО“ АД 2005
46 Разрушаване мост над
р. Матица на път Мусачево – Елин Пелин (компрометиран)
Областно Пътно Управление София 2005
47 Разрушаване Санаториум Добринище „Лира Атон“ООД 2006
48 Разрушаване дюкер на ГНК Алеко – Потока „Орфей Енерджи“ООД 2006
49 ПВР на ХВ “Цанков Камък” Изкопи за тунели, пътища, съоръжения. „Алпине Майредер“ 2004 2006
50 Разрушаване сгради и комин на площадката на завод за УКВ антени –
гр.Гоце Делчев
„ПиринТекс“ ООД 2006
51 Рехабилитация пътища „Белмекен” „ИСТА” ООД 2006
52 ПВР за изкоп за основи в гр.Пловдив, кв.Марково тепе ”Стоянстрой” ООД 2006
53 Разрушаване стени и настилки на територията на Метростанция № 8 „Таисей Корпорейшън“ 2006
54 Разрушаване Мотел Правец ”ЕЗТУР” АД 2006
55 Разрушаване на сгради и комин на територията на бивш фуражен завод Гара Яна „Балканстрой” АД 2007
56 Пробивно – взривни на територията на новостроящ се екологичен завод с. Шишманци „Консорциум Екологичен завод” 2007
57 Разрушаване на Профилакториум,гр. Добринище „Градител” ЕООД 2007
58 Пробивно-взривни работи за изкоп за хотел в гр.Банско „Темпо Холидей” ЕООД 2007
59 Пробивно-взривни работи на площадка за разполагане на строителна механизация с.Баничан „Проодефтики АД, клон София 2007
60 Пробивно-взривни работи за изкоп за жилищна сграда, гр.Пловдив „Профил 99” ЕООД 2007
61 Взривни работи за изкоп за ВЕЦ Станкова гора,гр.Белица „Фроси” ЕООД 2007
62 Разрушаване на комин на завод „Изида – 1894”, гара Елин Пелин „Изида – 1894” ЕООД 2007
63 Демонтажни и разрушителни работи на стара сграда на ул. „Г. С. Раковски” № 124 „Бенч Марк фонд Имоти” АДСИЦ 2007
64 Разрушаване на сграда на
ул. „Отец Паисий” № 87
Столична Община 2007
65 Разрушаване на стара сграда на ъгъла на ул. „Опълченска” и ул. „Три уши” „Консорциум Астулидис” ООД 2007
66 Разрушаване на горял цех за стиропор в ДК „Дружба” „Софстрой Кънстръкшън” ЕООД 2007
67 Разрушаване на сграда в двора на 9-та ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин”, гр. София Столична Община 2007
68 Пробивно – взривни за изкоп на терена на „МОЛ „Марково тепе”, гр. Пловдив „Мелина ООД 2007
69 Разрушаване на незавършени жилищни блокове № 22 и № 23, ул. “Парентий Нишавски” и бул. “Ген. М. Д. Скобелев”, „Консорциум Астулидис” ООД 2008
70 Разрушаване на комин в гр. Плевен „Стиво-Х” ООД 2008
71 Пробивно-взривни работи за попътен добив на скална маса от местност при с. Черньово „Ягуар 02” ООД 2008
72 Взривни работи по Филтърно отделение към склад за пиритен концентрат „Асарел-Медет“АД 2008
73 Разрушаване на филтърно отделение към склад за пиритен концентрат „Асарел-Медет” АД 2008
74 Разрушаване на сгради и комин в бивш завод за ваксини, гр. София „Премиум пропъртис” ЕООД 2008
75 Пробивно – взривни за изкоп на терена на „МОЛ „Марково тепе”, гр. Пловдив „Мелина“ ООД 2008
76 Пробивно – взривни за изкоп за Бензинистанция „ШЕЛ” „Тобо“ ООД 2009
77 Разрушаване на 90 м. комин Лукойл – Нефтохим Бургас ЕТ „Булмет – Вахрам Тунузлян“ 2009
78 ПВР за добив на скална маса – кариера Орешец „Валмекс“ ООД 2009
2010
79 Пробивно Взривни работи при прокарване на галерия на територията на Челопеч Майнинг „Адвал“ АД 2010
80 ПВР за добив на скална маса – кариера Винарово „ПИ ЕС АЙ“ АД 2010
81 Разрушаване на сграда и силози в циментов завод, гр. Плевен „Ростер” ООД 2011
82 Разрушаване на незавършен жилищен блок в кв. Левски, гр.София „Балканстрой” АД 2011
83 Разрушаване на валуни при изкоп за водопровод, кв. Бистрица, гр. София „Бондис” ООД 2011
84 Пробивно-взривни работи на МВЕЦ „Оплетня” „Прима билд контракт” ООД 2011
85 Пробивно-взривни работи за преоткосиране на пътя Гоце Делчев – Папаз Чаир „Балканстрой” АД 2011
86 Разрушаване на стоманени и стоманобетонни съоръжения на територията на комбинат Кремиковци „Дани Специал” ЕООД 2011
2012
87 Пробивно-взривни работи на кариера с. Губислав „ФЦЦ Конструкцион – клон България” 2012
88 Разрушаване на стари сгради в бивш завод „Фурнир”, гр. София „Техноимпортекспорт” АД 2012
89 Пробивно-взривни работи за направа на скален изкоп на територията на ПСО, гр.Ябланица „ПСО – гр. Ябланица” 2012
90 Изпълнение на сондажи на обект „Бей Олу” – рекултивация в землището на с. Зетьово,община Чирпан „Ватия Холдинг” АД 2012
91 Разрушаване на сектор „А” на стадион „Г. Аспарухов” ПФК „Левски” 2013
92 Пробивно-взривни работи за разрушаване на „Конверторен цех” на територията на МК Кремиковци „Елтрейд Къмпани” ЕООД 2013
93 Разрушаване на два стоманобетонови комина,охладителна кула и три броя силози на територията на ТЕЦ Перник „Солидус” ООД 2012
94 Пробивно-взривни работи при изкоп за канализация,гр.Хисаря Община Хисаря 2013
95 Разрушаване на сграда от завод Фурнир,гр.София „Карпун” ЕООД 2013
96 Разрушаване на сгради и склад на територията на „Феросплавен завод”, Кремиковци „Елтрейд Къмпани” ЕООД 2013
97 Пробивно-взривни работи за изкоп за канализация, гр. Ябланица Община Ябланица 2013
98 Пробивно-взривни работи за изкоп за воден цикъл, с.Юруково Община Якоруда 2013
99 Проект за технологични взривни работи, гр. Пирдоп „Аурубис България” АД 2013
100 Разрушаване на опасни и незаконни сгради на територията на гр. София Столична Община 2014
101 Направа на сондажи за пилоти и торкретиране на обект, находящ се на ул. „Петър Парчевич” № 36 „Варад” ЕООД 2014
102 Почистване на язовирни стени Столична Община 2014
103 Разрушаване на комин 120м.в Отоплителна централа Пловдив Юг-гр.Пловдив „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД 2014
104 Извършване на контрол на взривно-сеизмичното въздействие върху околната среда при извършване на ВР на кариера Големия Кайряк, общ. Тунджа „Технострой-инженеринг-99“АД 2014
105 Пробивно-взривни работи на Автомагистрала Струма-ЛОТ 2-участък Дупница-Благоевград “ГБС Инфрастуктурно строителство“АД 2014
106 Направа на тръбен чадър от самопробивни анкери тип IBO R51N „Станилов“ЕООД 2014
107 Извършване на контрол на взривно-сеизмичното въздействие върху околната среда при извършване на ВР на кариера Коневец,с.Коневец „Технострой-инженеринг-99“АД 2014
108 Пробивно-взривни работи на Автомагистрала Струма-ЛОТ 2-участък Дупница-Благоевград “ГБС Инфрастуктурно строителство“АД 2014
109 ПВР при строителство на ВиК мрежа в гр.Созопол „Евробилдинг Инженеринг“ООД 2014
110 Извършване на контрол на взривно-сеизмичното въздействие върху околната среда при извършване на ВР на кариера гр.Бобошево „БДС“ЕООД 2014
111 Пробивно-взривни работи в жк.Съни Хил-гр.Бургас „КСМ Строй“ООД 2014
112 Извършване на контрол на взривно-сеизмичното въздействие върху околната среда при извършване на ВР на кариера Али,с.Веринско „Хидроминерал“ ООД 2014
113 Усилване на подпорни стени на супермаркет ЛИДЛ в гр.Велико Търново „ЛИДЛ България & КО” КД 2015
114 Сондажни отвори за пилотна укрепителна стена на територията на пивоварна Каменица, гр.Пловдив „ЕКОГЕО 92” ООД 2015
115 Разрушаване на чугунени сляби в бивше Стоманодобивно производство на територията на МК „Кремиковци” „Перламет СЕ” ООД 2015
116 Укрепване на свлачищен участък при с.Клисура, район „Банкя” „Мостремонт 97” ООД 2015
117 Извършване на контрол и мониторинг на взривно-сеизмичното въздействие върху околната среда при извършване на ВР на кариера Богоров, общ.Силистра „Бимин“ООД 2015
118 Разрушаване на опасни и незаконни сгради на територията на гр.София Столична Община 2015
119 Рехабилитация на гаров комплекс „Централна гара”, гр.София. „ГБС” АД 2015
120 Извършване на контрол и мониторинг на взривно-сеизмичното въздействие върху околната среда при извършване на ВР на кариера Пещерата,с.Логодаж „Експлозивинженеринг“АД 2015
121 Механизирано изграждане на сондажни отвори на гара Септември „Бул Рууф“ООД 2015
122 Сондажи за анкери на свлачище Каменец-Птичар „Бондис“ООД 2015
123 Укрепване на изкоп за сграда в гр.Бургас „Кастела“
ЕООД
2015
124 Извършване на контрол и мониторинг на взривно-сеизмичното въздействие върху околната среда при извършване на ВР на кариера Целовижда, с.Опицвет „ГБС Инфрастуктурно строителство“АД 2015
125 Пробивно-взривни работи в депо за неопасни отпадъци,с.Шишманци,
общ.Раковски
„Еко Геоланд“
ЕООД
2015
126 Разрушаване на сгради в КХП МК“Кремиковци“ „Космострой Груп“ ЕООД 2015
127 Разрушаване на 100 м комин в КХП МК“Кремиковци“ „Космострой Груп“ ЕООД 2015
128 Разрушаване на Хотел “Рубин“ „Ростер“ООД 2016
129 Направа изкоп за канализация ул.Арапя,гр.Царево Частни възложители 2016
130 Разрушаване на част от тунелна конструкция,попадаща в габаритите на шлицовата стена при МС“Орлов мост“ „Евро Алианс Тунели“ЕООД 2016
131 ПВР на Преливник на язовир Пловдивци ГБС Инфрастуктурно строителство“АД 2016
132 Разрушаване на два броя комини на територията на „Българска захар-Долна митрополия“ЕООД „Българска захар Долна митрополия“ЕООД 2016
133 Разрушаване на два броя силози-гр.Белоградчик „ВЕЛ-КАМ“ЕООД 2016
134 Укрепване на път Габрово-Шипка „Бондис” ООД 2016
135 Укрепване на път Асеновград-Смолян „Бондис” ООД 2016
136 Укрепване на изкоп за сграда в кв.Манастирски ливади-гр.София „Тристан 13“ООД 2016
137 ПВР за тунел на обходен път на гр.Габрово от км 0+00 до км 20+124,50 „Евро Алианс Тунели“ЕООД 2016
2017
138 Сондиране за укрепване на мост над р.Мараш „Мостремонт 97“ ООД 2016
139 Разрушаване на опасни и незаконни сгради на територията на гр. София Столична Община 2016
140 Портална конструкция на наклонена шахта (НШ) „Бърдото“ и работна площадка в УПИ I 73.1, 73.5, кв. 129 по рег.план на гр.Брезник. „Евро Алианс Тунели“ЕООД 2016
2017
141 Укрепване на изкоп за сграда в кв.Драгалевци-гр.София „Екогео 92“ ООД 2017
142 Сеизмично оразмеряване и контрол на взривните работи „Станилов“ЕООД 2017
143 Укрепване на изкоп за сграда в кв.Изток-гр.София „Артекс Инженеринг“АД 2017
144 Укрепване на изкоп за сграда в кв.Лозенец-гр.София „Консултинг Груп“ ЕООД 2017
145 Укрепване на изкоп за сграда в кв.Редута-гр.София „Билдинг Експрес 90Р“ООД 2017
146 Разрушаване на опасни и незаконни сгради на територията на гр. София Столична Община 2017
147 Разрушаване на комини и сгради в р-н Банкя „БС Конструкция“ АД 2017
148 Укрепване на строителен изкоп на ул.“Пирин“ №47 „Билдинг Компани“ ЕООД 2018
149 Укрепване на строителен изкоп в Манастирски ливади-запад „Ралица Девелопмент“ООД 2018
150 Укрепване на стр.изкоп в Студентски град „Билдинг Компани“ ЕООД 2018
151 Укрепване на стр.изкоп в кв.Борово „Елеонора Билд“ ЕООД 2018
152 Разрушаване на стоманобетонна сграда в Кремиковци „Перламет Се“ ООД 2018
153 Разрушаване на стоманобетонна сграда в Кремиковци „Л.С.Кабел“ООД 2018
154 Укрепване на стр.изкоп в кв.Редута, ул.“Велчо Атанасов“№ 35 „М.Т.Е Пропъртис“ЕООД 2018
155 Почистване на откритата част от дерето по ул.“Зеленика“ СО-район Овча купел 2018
156 Разрушаване на комини,силози и охладителна кула на територията на „Кремиковци“ „АМС Имоти“ООД 2018
157 Разрушаване на сграда и укрепване на стр.изкоп на новострояща се сграда в р-н „Лозенец“,ул.“Плачковица“ „НАПС Инженеринг“ЕООД 2018
158 Разрушаване на сграда и укрепване на стр.изкоп на новострояща се сграда на ул.“Йоаким Кърчовски“ „Нанел“ЕООД 2018
159 Разрушаване на комин на територията на завод“Мебели Виденов“,с.Столник „Космострой Груп“ ЕООД 2018
160 Разрушаване на опасни и незаконни сгради на територията на гр. София Столична Община 2018
161 Укрепване на стр.изкоп за сграда на ул.“Алеко Константинов“,р-н „Оборище“ „Маунтлинк“ЕООД 2018
162 Направа на торкрет на Метростанция №17,трета метролиния „Джи Пи Груп“АД 2018
163 Укрепване на строителен изкоп за сграда –„Диамант II“ „Артекс Инженеринг“АД 2018
164 Укрепване на стр.изкоп за сграда в кв.Драгалевци „Терабилд Инженеринг“ЕООД 2018
165 Разрушаване на силози,кариера „Козяк“,гр.Сливница „Аксема-Б“ЕООД 2018
166 Укрепване на изкоп на сграда в р-н “Изгрев”,обект:”Хармония” „Артекс Инженеринг“АД 2018
167 Укрепване на изкоп на сграда на ул.”Тимок” „АЕСТЕ Инженеринг“ООД 2018
168 Укрепване на изкоп на сграда на ул.”Галичица” „Иноа Билдинг“ ООД 2018
169 Укрепване на изкоп на сграда и изкопни работи в жк.Стрелбище „Е А Девелопмент“ ЕООД 2019
170 Укрепване на изкоп на сграда на ул.”Хубча” „Прогресив Ленд Билд“ЕООД 2019
171 Укрепване на изкоп на сграда в жк.Враждебна „Прогресив Ленд Билд“ЕООД 2019
172 Сондажни работи на АМ“Струма“,Лот 3.1 „Грома Холд“ ЕООД 2019
173 Укрепване на стр.изкоп на бул.”Тодор Каблешков” „Тристан 13“ООД 2019
174 Разрушаване на фундаменти и вагонообръщачи на територията на бивш комбинат “Кремиковци” „Перламет Се“ООД 2019
175 Ремонт на плочест водосток на път „Варна-Бургас“ „Мостремонт 97“ ООД 2019
176 Вземане на проби и рехабилитация на крепежна конструкция „Трейс Рисорсиз“ ЕООД 2019
177 Разрушаване на комини на територията на бивш комбинат “Кремиковци” „Хармони 2012“ ЕООД 2019
178 Укрепване на изкоп в р-н “Витоша” „Инно Билд Инженеринг“ ЕООД 2019
179 Укрепване на стр.изкоп на ул.”Братя Миладинови” „Сити Евро Груп“ ЕООД 2019
180 Укрепване и възстановяване на ул.”Бор”,гр.Крумовград „Родопстрой-97“ ООД 2019
181 Сондажни работи за укрепване на изкоп в район “Триадица” „К.Б.Д“ООД 2019
182 Пробивно-взривни работи на кариера:“Студена“ „Кода Минерали“ЕООД 2019