ИЗПЪЛНЕНИ ОБЕКТИ

През своята двадесет и пет годишна история фирма “ХИДРЕКС“ ООД е изпълнила множество обекти на територията на Р. България.

Описание на обекта Възложител
1 Взривяване налепи по стените на пещи в ОЦК гр. Пловдив ОЦК гр. Пловдив
2 Взривни работи при изграждане ПСОВ на Станция на Министерски Съвет гр. Банско МС
3 Разрушаване и разчистване сгради и съоръжения на гаров площад Столична Община
4 Строителство на изравнител “Биовет – Пещера”
5 Разчистване строителен корпус на завод Биохим КМП Пещера
6 Взривяване вътрешни вентилационни отвори в сградата на Водпроект – София Водно Стопанство
7 Водоснабдяване селищна система с. Манастирца,
с. Горица, с. Бракница –Община Попово
Община Попово
8 Водоснабдяване
с. Помощица.
Община Попово
9 Водоснабдяване
с. Паламарца.
Община Попово
10 Пробив за път и напоителен канал
с. Чавдар
МДК Пирдоп
11 Взривяване аварийни отвори в метантанковете на СПСОВ – Кубратово “Софинвест”
12 Проектиране и взривни работи при разработване на кариера за добив на скална маса за язовир
“Нейковци “
„Хидрострой”
В.Търново
13 Проектиране и взривни работи при разработване на кариера за добив на скална маса за корекцията на р. Арда „Хидро строителство”
14 Взривяване на скален изкоп за строителства на жилищна сграда в центъра на гр. Пловдив ЕТ “Стефан Акрабов”
15 Скални изкопи на изравнители за водоснабдяване Трявна – Инвеститор „Хидрострой” В. Търново
16 Взривяване на основи за мост над метрото – София – Инвеститор “Инжстрой” ЕАД „Инжстрой” ЕАД
17 Разрушаване на 7 броя сгради на площадката на DANONE – Сердика. DANONE Сердика
18 Проектиране и взривни работи при разработване на кариера за добив на скална маса за корекцията на р. Луда „Хидростроителство”
19 Взривяване отвор в шлицова стена на 7-ма Метро станция – София „Инжстрой” ЕАД
20 Разрушаване на стомано бетонови водещи бордюри и шлицови стени над метрото между ул. Хисаря и бул. Константин Величков „Инжстрой” ЕАД
21 Разрушаване част от разпределителна уредба DANONE – Сердика. DANONE Сердика
22 Преоткосиране шкарпите на главен път в град Балчик Община Балчик
23 Взривяване налепи по стените на пещи в Юнион Миниер Пирдоп мед – гр. Пирдоп Юнон Миниер Пирдоп Мед
24 Укрепване срутище Правителствена Болница – София Христо Динков ЕТ
25 Разрушаване на мост бул. Цар Борис III и
Д. Несторов – СГО
“Нитротен” ЕООД
26 Взривяване шлицови стени за метростанция
№ 6
“Инжстрой” ЕАД
27 Разрушаване сграда при разчистване на терена за строителство на Хипермаркет “Рамстор – България” ЕТ “Омнипирекс”
28 Линеен изкоп при прокарване на трасе за водоснабдяване на
с. Белчин, гр. Самоков
“Дядо Божко” ЕТ
29 Изготвяне на проект за кариера “Пловдивци” Водоканал инженеринг
30 Изготвяне на проект за технологични взривни работи в металургично производство на Юнион Миниер Пирдоп Мед Юнион Миниер Пирдоп Мед
31 Разрушаване козирка на бензиностанция
гр. В. Търново
“Лукоил – България” ЕООД
32 Разрушаване мост на бул. “Ген.Скобелев”
гр. София
“БКС-Център” ЕАД
33 Разрушаване мост над ЖП – Околовръстен път София “Мостстрой” АД
34 ВЕЦ “Огоста” – Монтажен тунел “Адвал” АД
35 Корекция на р. Крумовица “Балканстрой”
36 Язовир “Яденица” Напорен Тунел Прозорец “Адвал” АД
37 Язовир “Яденица” Напорен Тунел “Адвал” АД
38 Завод “Темелково” Разрушаване Фундаменти “Темелково” АД
39 Кино “Арена” Разрушаване сгради “Балканстрой”
40 ПСОВ „Кубратово” Разрушаване съществуващи съоръжения БКС Център
41 МВЕЦ “Лопян” Изкопи за съоръженията “Валидекс” ЕООД
42 “Кремиковци” АД Разрушаване цех коксово производство “Видекс” АД
43 ТЕЦ София Разрушаване стар химичен цех “Топлофикация София”
44 “Софарма” АД Разрушаване цех Антипиретици “Софстрой” АД
45 МВЕЦ “Сироко” Изкопи за съоръженията “Три – МСВ” ЕООД
46 Разрушаване и изкопи за хотел гр. Велинград ЛТТ-91
47 Обрушване Свлачище на Пътя София Самоков км.75+900 “Пътстрой-92”
48 Без взривно разрушаване 7 броя жилищни сгради кв. Лозенец БУЛАРКО АД
49 Разрушаване мост над
р. Матица на път Мусачево – Елин Пелин (компрометиран)
Областно Пътно Управление София
50 Разрушаване Санаториум Добринище Лира Атон ООД
51 Разрушаване дюкер на ГНК Алеко – Потока Орфей Енерджи
52 ХВ “Цанков Камък” Изкопи за тунели, пътища, съоръжения. Алпине Майредер
53 Разрушаван сгради и комин на площадката на завод за УКВ антени –
гр. Гоце Делчев
ПиринТекс ООД
54 Рехабилитация пътища „Белмекен” „ИСТА” ООД
55 Изкоп за основи в гр. Пловдив
кв. Марково тепе
”Стоянстрой” ООД
56 Разрушаване стени и настилки на територията на Метростанция № 8 Таисей Корпорейшън
57 Разрушаване Мотел Правец ”ЕЗТУР” АД
58 Разрушаване на сгради и комин на територията на бивш фуражен завод Гара Яна „Балканстрой” АД
59 Пробивно – взривни на територията на новостроящ се екологичен завод с. Шишманци „Консорциум Екологичен завод”
60 Разрушаване на Профилакториум – гр. Добринище „Градител” ЕООД
61 Пробивно-взривни работи за изкоп за хотел – гр. Банско „Темпо Холидей” ЕООД
62 Пробивно-взривни работи на площадка за разполагане на строителна механизация с. Баничан „Проодефтики АД, клон София
63 Пробивно-взривни работи за изкоп за жилищна сграда, гр. Пловдив „Профил 99” ЕООД
64 Взривни работи за изкоп за ВЕЦ Станкова гора – гр. Белица „Фроси” ЕООД
65 Разрушаване на комин на завод „Изида – 1894”, гара Елин Пелин „Изида – 1894” ЕООД
66 Демонтажни и разрушителни работи на стара сграда на ул. „Г. С. Раковски” № 124 „Бенч Марк фонд Имоти” АДСИЦ
67 Разрушаване на сграда на
ул. „Отец паисий” № 87
Столична Община
68 Разрушаване на стара сграда на ъгъла на ул. „Опълченска” и ул. „Три уши” „Консорциум Астулидис” ООД
69 Разрушаване на горял цех за стиропор в
ДК „Дружба”
„Софстрой Кънстръкшън” ЕООД
70 Разрушаване на сграда в двора на 9-та ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин”, гр. София Столична Община
71 Пробивно – взривни за изкоп на терена на „МОЛ „Марково тепе”, гр. Пловдив „Мелина ООД
72 Разрушаване на незавършени жилищни блокове № 22 и № 23, ул. “Парентий Нишавски” и бул. “Ген. М. Д. Скобелев”, „Консорциум Астулидис” ООД
73 Разрушаване на комин в гр. Плевен „Стиво-Х” ООД
74 Пробивно-взривни работи за попътен добив на скална маса от местност при с. Черньово „Ягуар 02” ООД
75 Взривни работи по Филтърно отделение към склад за пиритен концентрат Асарел-Медет
76 Разрушаване на филтърно отделение към склад за пиритен концентрат „Асарел – Медет” АД
77 Разрушаване на сгради и комин в бивш завод за ваксини, гр. София „Премиум пропъртис” ЕООД
78 Пробивно – взривни за изкоп на терена на „МОЛ „Марково тепе”, гр. Пловдив „Мелина ООД
79 Пробивно – взривни за изкоп за Бензинистанция „ШЕЛ” Тобо ООД
80 Разрушаване на 90 м. комин Лукойл – Нефтохим Бургас ЕТ Булмет – Вахрам Тунузлян
81 Добив на скална маса – кариера Орешец Валмекс ООД
82 Пробивно Взривни работи при прокарване на галерия на територията на Челопеч Майнинг Адвал АД
83 Добив на скална маса – кариера Винарово ПИ ЕС АЙ АД
84 Разрушаване на сграда и силози в циментов завод, гр. Плевен „Ростер” ООД
85 Разрушаване на незавършен жилищен блок в кв. Левски, гр. София „Балканстрой” АД
86 Разрушаване на валуни при изкоп за водопровод, кв. Бистрица, гр. София „Бондис” ООД
87 Пробивно-взривни работи на МВЕЦ „Оплетня” „Прима билд контракт” ООД
88 Пробивно-взривни работи за преоткосиране на пътя Гоце Делчев – Папаз Чаир „Балканстрой” АД
89 Разрушаване на стоманени и стоманобетонни съоръжения на територията на комбинат Кремиковци „Дани Специал” ЕООД
90 Пробивно-взривни работи на кариера с. Губислав „ФЦЦ Конструкцион – клон България”
91 Разрушаване на стари сгради в бивш завод „Фурнир”, гр. София „Техноимпортекспорт” АД
92 Пробивно-взривни работи за направа на скален изкоп на територията на ПСО, гр. Ябланица „ПСО – гр. Ябланица”
93 Изпълнение на сондажи на обект „Бей Олу” – рекултивация в землището на с. Зетьово, община Чирпан „Ватия Холдинг” АД
94 Разрушаване на сектор „А” на стадион „Г. Аспарухов” ПФК „Левски”
95 Пробивно-взривни ралоти за разрушаване на „Конверторен цех” на територията на МК Кремиковци „Елтрейд Къмпани” ЕООД
96 Разрушаване на два стоманобетонови комина, охладителна кула и три броя силози на територията на ТЕЦ Перник „Солидус” ООД
97 Пробивно-взривни работи при изкоп за канализация – гр. Хисаря Община Хисаря
98 Разрушаване на сграда от завод Фурнир, гр. София „Карпун” ЕООД
99 Разрушаване на сгради и склад на територията на „Феросплавен завод”, Кремиковци „Елтрейд Къмпани” ЕООД
100 Пробивно-взривни работи за изкоп за канализация, гр. Ябланица Община Ябланица
101 Пробивно-взривни работи за изкоп за воден цикъл, с. Юруково Община Якоруда
102 Проект за технологични взривни работи, гр. Пирдоп „Аурубис България” АД
103 Разрушаване на опасни и незаконни сгради на територията на гр. София Столична Община
104 Направа на сондажи за пилоти и торкретиране на обект, находящ се на ул. „Петър Парчевич” № 36 „Варад” ЕООД
105 Почистване на язовирни стени Столична Община
106 Разрушаване на комин 120м.в Отоплителна централа Пловдив Юг-гр.Пловдив „ЕВН България Топлофикация“ЕАД
107 Извършване на контрол на взривно-сеизмичното въздействие върху околната среда при извършване на ВР на кариера Големия Кайряк,общ.Тунджа „Технострой-инженеринг-99“АД
108 Пробивно-взривни работи на Автомагистрала Струма-ЛОТ 2-участък Дупница-Благоевград “ГБС Инфрастуктурно строителство“АД
109 Направа на тръбен чадър от самопробивни анкери тип IBO R51N „Станилов“ЕООД
110 Извършване на контрол на взривно-сеизмичното въздействие върху околната среда при извършване на ВР на кариера Коневец,с.Коневец „Технострой-инженеринг-99“АД
111 Пробивно-взривни работи на Автомагистрала Струма-ЛОТ 2-участък Дупница-Благоевград “ГБС Инфрастуктурно строителство“АД
112 Строителство на ВиК мрежа в гр.Созопол „Евробилдинг Инженеринг“ООД
113 Извършване на контрол на взривно-сеизмичното въздействие върху околната среда при извършване на ВР на кариера гр.Бобошево „БДС“ЕООД
114 Пробивно-взривни работи в жк.Съни Хил-гр.Бургас „КСМ Строй“ООД
115 Извършване на контрол на взривно-сеизмичното въздействие върху околната среда при извършване на ВР на кариера Али,с.Веринско „Хидроминерал“ООД
116 Усилване на подпорни стени на супермаркет ЛИДЛ в гр. Велико Търново „ЛИДЛ България & КО” КД
117 Сондажни отвори за пилотна укрепителна стена на територията на пивоварна Каменица, гр. Пловдив „ЕКОГЕО 92” ООД
118 Разрушаване на чугунени сляби в бивше Стоманодобивно производство на територията на МК „Кремиковци” „Перламет СЕ” ООД
119 Укрепване на свлачищен участък при с. Клисура, район „Банкя” „Мостремонт 97” ООД
120 Извършване на контрол и мониторинг на взривно-сеизмичното въздействие върху околната среда при извършване на ВР на кариера Богоров,общ.Силистра „Бимин“ООД
121 Разрушаване на опасни и незаконни сгради на територията на гр. София Столична Община
122 Рехабилитация на гаров комплекс „Централна гара”, гр. София. „ГБС” АД
123 Извършване на контрол и мониторинг на взривно-сеизмичното въздействие върху околната среда при извършване на ВР на кариера Пещерата,с.Логодаж „Експлозивинженеринг“АД
124 Механизирано изграждане на сондажни отвори на гара Септември „Бул Рууф“ООД
125 Сондажи за анкери на свлачище Каменец-Птичар „Бондис“ООД
126 Укрепване на изкоп за сграда в гр.Бургас „Кастела“
ЕООД
127 Извършване на контрол и мониторинг на взривно-сеизмичното въздействие върху околната среда при извършване на ВР на кариера Целовижда,с.Опицвет „ГБС Инфрастуктурно строителство“АД
128 Пробивно-взривни работи в депо за неопасни отпадъци,с.Шишманци,
общ.Раковски
„Еко Геоланд“
ЕООД
129 Разрушаване на сгради в КХП МК“Кремиковци“ „Космострой Груп“ЕООД
130 Разрушаване на Хотел“Рубин“,гр.Варна „Ростер“ООД
131 Направа изкоп за канализация ул.Арапя,гр.Царево Частни възложители