ХИДРЕКС

Проектиране и изпълнение на специализирани взривни работи

ХИДРЕКС

Специализирана транспортна дейност на взривоопасни вещества

ХИДРЕКС

Проектиране и строителство на язовири, водоснабдителни обекти, водноелектрически централи и хидротехнически съоръжения

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

КОГА ДА НИ ПОТЪРСИТЕ

ПРОБИВНО-ВЗРИВНИ РАБОТИ И ДЕЙНОСТИ

Фирма „ХИДРЕКС“ използва всички познати в световната практика технологии на огневото, електрическото и неелектрическото вълново взривяване. Фирмата практикува и без взривни разрушителни методи.

ТРАНСПОРТ НА ВЗРИВООПАСНИ МАТЕРИАЛИ

От 1999 г. във фирмата е създадено специализирано направление „Транспорт на взривни материали“ – сертифицирано съгласно изискванията на Европейската спогодба за транспорт на опасни товари по пътищата – ADR.

ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Направление “Хидротехнически съоръжения”, отговарящо за проектирането и изпълнението на язовири, водоснабдителни системи, водно електрически централи, изравнители и укрепване на свлачищни терени.

31 ГОДИНИ НАТРУПАН ОПИТ

Високо квалифициран персонал

Съвременни технологии и оборудване

ХИДРЕКС

С Вас от 1989-та година

Фирма “ХИДРЕКС” ООД е създадена през 1989 година, съгласно разпоредбите на законодателството на Р. България. Сферата на дейност на фирмата е:

Проектиране и изпълнение на специализирани взривни работи

Проектиране и изпълнение на кариери за камък, глинени кариери и баластриери

Специализирана транспортна дейност на взривоопасни вещества на територията на Р. България и доставка на взривни материали

Проектиране и строителство на язовири, водоснабдителни обекти, водноелектрически централи и хидротехнически съоръжения

Укрепване на свлачища и геозащита

Упражняване на авторски надзор

Укрепване на изкопи, скатове, стени, тунели и други

Анкериране и укрепване на свлачища

Изкопни работи, натоварване и извозване на разрушена маса

Организиране и провеждане на курсове за правоспособност на основния персонал за работа с взривни материали

Сертификати и удостоверения

НОВИНИ

Новини
Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

ТЪРСИТЕ НАДЕЖДЕН ПАРТНЬОР?

Ние от ХИДРЕКС ООД вече повече от 31 години извършваме качествени услуги в областта на Пробивно-Взривните Работи, Укрепването на изкопи, Транспорта на взривоопасни материали, Хидротехническите съоръжения. Доверете се на нашия опит още днес!