Разрушаване на ИПК Родина

Разрушаване на ИПК Родина

Разрушаване на ИПК Родина Видео ДейностиПробивно-взривни работи и дейности Транспорт на взривоопасни материали Хидротехнически съоръжения Проектна дейност УКРЕПИТЕЛНИ...
Разрушаване на сграда в Кремиковци

Разрушаване на сграда в Кремиковци

Разрушаване на сграда в Кремиковци Видео ДейностиПробивно-взривни работи и дейности Транспорт на взривоопасни материали Хидротехнически съоръжения Проектна дейност УКРЕПИТЕЛНИ...
Разрушаване на силози в Кремиковци

Разрушаване на силози в Кремиковци

Разрушаване на силози в Кремиковци Видео ДейностиПробивно-взривни работи и дейности Транспорт на взривоопасни материали Хидротехнически съоръжения Проектна дейност УКРЕПИТЕЛНИ...
Разрушаване на охладителна кула в Кремиковци

Разрушаване на охладителна кула в Кремиковци

Разрушаване на охладителна кула в Кремиковци Видео ДейностиПробивно-взривни работи и дейности Транспорт на взривоопасни материали Хидротехнически съоръжения Проектна дейност УКРЕПИТЕЛНИ...
Разрушаване на 2 бр. комини в Кремиковци

Разрушаване на 2 бр. комини в Кремиковци

Разрушаване на 2 бр. комини в Кремиковци Видео ДейностиПробивно-взривни работи и дейности Транспорт на взривоопасни материали Хидротехнически съоръжения Проектна дейност УКРЕПИТЕЛНИ...